Tips f arrangera midsommar


Tips för att arrangera midsommar på Löknäs.


Varje år sedan 1960-talet har midsommar arrangerats på Löknäs/Löknäsvallen. Området är indelat i 3 områden, färg-områden, se även karta här intill där röda är mer orange.


Röda laget, fastigheterna: 2:71 - 2:101

Gula laget., fastigheterna: 2:102 - 2:114, 2:143 - 2:157, 2:32

Blåa laget, fastigheterna: 2:115 - 2:142


Om du inte själv vet vilket färgområde du tillhör, men vill veta det, är du välkommen att  kontakta någon i styrelsen.


2015 arrangerade röda laget midsommar.

2016 gula laget

2017 blåa laget

2018 röda laget

2019 gula laget

2020 och 2021 inget midsommarfirande (skulle varit det blå laget)


Då föreningen pga Corona-pandemin inte arrangerade något midsommarfirande 2020 och 2021 har styrelsen beslutat att det blå laget får arrangera 2022 års midsommarfirande istället. Därför blir turordningen de kommande åren följande:  

2022 blå laget.

2023 röda laget

2024 gula laget osv. 


Här får ni lite tips:

Sammankalla gärna till ett möte på hösten innan. Då vet alla vad man ska göra när våren kommer.


Det behövs omkring 15 personer för att arrangera:

1 lekledare

1 spelman

1 som håller i att resa midsommarstången, som reses tillsammans med festdeltagarna.

2 personer till fiksdammen. Ca 150 stycken påsar köps in.

2 personer som bakar bullar och fixar saft. Cirka 300 bullar.

1 lekledare (om man vill ha lekar)

4 personer till pilkastningen.

4-6 personer som säljer lotter. (5 ringar a 100 lotter för vuxna. 20 kr lotten. vinster 3 stycken per ring- 1:a pris för 500 kr, 2:dra o 3:de för 250 kr styck. 3 stycken barn-ringar, 20 vinster per ring, 10 kr lotten).

1 som gör inbjudan o sätter upp på anslagstavlor.  (Föreningen har 8 anslagstavlor)


OBS att midsommarfirandet finansieras via lotterna varför det är bra om alla bidrar genom att köpa lotter. 


Föreningens musikanläggning finns hos hamnkapten.

Förenings kassör kan ge förskott, alternativt att ni lägger ut mot kvitto.


Kvällen före midsommar träffas man lämpligen och klär midsommarstången.

Kl.14:00 är en lämplig tid att starta festligheterna på midsommaraftonsdagen med att resa stången tillsammans. Sedan börjar dans kring stången. Efter det lotter, lekar, pilkastning etc. Slut cirka 16:00.


Efter firandet ansvarar arrangerande lag för att plocka undan bänkar, städa, klä av stången, hissa vimpeln mm.


    Röda laget står gärna till tjänst med mer tips och råd.