historik

Historik över Löknäs


Genom tillmötesgående från Sixten Söderman har föreningen fått denna historiska överblick.

Här publiceras en kortfattad historia av Sixten Södermans historiebeskrivning.Området var bebyggt under forntiden. På 700-talet stod vattnet 6 meter högre än idag.

I kung Valdemars jordabok från 1200-talet står att Vindö ägdes av Henrik Sunnadag. Vindö var ej sammanväxt med Djurö på denna tid. 


Löknäs som namn nämns på 1300-talet. Under 1400-talet lade sig danskarna i Vindö Ström. Danskarna brände ned flera gårdar på Vindö.


År 1500 fanns flera gårdar på Vindö, inklusive Löknäs.


På 1600-talet brände danskarna igen gårdar på Vindö, bland annat runt Vämlingen.


Gården Löknäs har ägts av olika personer i adeln under 1600-talet. Från 1800-talet ägdes Löknäs av en bonde som sedan efterlämnade gården till sina söner med namn Söderman. År 1951 sålde släkten området till bolaget Seven AB med avsikt att stycka fritidstomter, vilket blev början på Löknäs tomtområde. Löknäs består nu av två tomtföreningar, Löknäs - där vi har våra tomter - och Löknäs gård som styckades först 1967.Historia om Oscarskanalen - kanalen till Vämlingen


Sjön Vämlingen var en gång en mycket fiskrik sjö. Kung Oscar II var mycket intresserad av att fiska och vid sina årliga seglatser lät han ankra upp vid Sollenkrokafladen för att företa fiske in i Vemlingen. De mindre båtarna kom mycket svårligen genom den lilla ån som förband Östersjön med Vämlingen. Kung Oscar II lät då beordra en uppgrävning, bredding och fördjupning. Därav namnet Oscarskanalen.


Vi tackar Sixten Söderman för att vi fått ta del av hans historiebeskrivning.