kalender

Välkommen till Löknäs tomtägarförening!


Kalender


Styrelsen har beslutat att tills vidare avvakta med viskvällar vid Svartviken på grund av Covid-19-pandemin.


19 september 2020 - Städdag

Vi samlas vid Svartviken kl 10 och hjälps åt att städa och plocka undan inför hösten/vintern. Fika bjuds men ingen korvgrilling pga Covid-19-pandemin. De som har sjukdomssymptom ombeds stanna hemma och vi hjälps åt att hålla avstånd.