Hem


Allmän information


 • 25 juli - Sommarkul på Löknäs. Vi träffas på Löknäs IP kl 16.30, leker och idrottar tillsammans. Alla barn och även leksugna föräldrar är välkomna. Mer info på Löknäs Facebooksida • 30 juli - Jazzkväll på bryggan i Svartviken från kl 19.30 med Conversation Jazz. För mer info se Löknäs facebooksida


 • 21 augusti: Årsmötet planeras till den 21 augusti. Kallelse kommer inom kort. 


  Obs att vi vid samtliga genemsamma aktiviteter behöver följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för spridning av Covid- 19, det vill säga att hålla avstånd, sprita händerna, stanna hemma vid förkylningssymptom osv.  Övrig information från styrelsemöten under våren 2021


  • Årsmötet har skjutits fram till slutet av juli eller mitten av augusti. Styrelsen återkommer med besked och kallelse.


  • Färskvattenpumparna: Under våren 2021 har föreningen lagat pumpen på Matslösa vägen och tagit vattenprover på samtliga fyra brunnar. Proverna visar att vattnet är tjänligt i alla fyra brunnar. 

   Vi vill be alla som använder pumparna att pumpa försiktigt (inte så "häftigt") då brunnarna annars riskerar att gå sönder.  Årsmötesprotokollet för 2020 hittar du här.  


  Information från styrelsemöte i oktober 2020

  - Styrelsen har börjat ta in offerter för arbetet med vänstra bryggan. 

  - Bojar och bojstenar: Det är viktigt att båtägarna tar upp sina bojar i tid på hösten och håller ordning på sina bojstenar. Mer specifik information kommer inom kort.

  - Den nya boden vid dansbanan har fått ett nytt plåttak. Ny papper eller nytt tak på den gamla boden ordnas av styrelsen under våren. Ny tvärslå/ring till midsommarstången ordnas i samband med vårens städdag.


  Information från styrelsemöten i juni och juli 2020

   - Vänstra bryggan vid Svartviken har åtgärdats med en temporär lösning. Träkonstruktionen hade rört sig. En permanent åtgärd krävs inom kort, vilket styrelsen förbereder.

  - Beslutades att följa upp och se till att provtagning av föreningens brunnar sker med jämna mellanrum.

  - Föreningen avvaktar med arrangemang såsom viskvällar eller kräftskiva pga Covid-pandemin.

  - Höstens städdag blir den 19 september kl 10. 

  - Facebook ska fortsatt ska vara en öppen grupp, dvs. även personer som ej bor på Löknäs får vara med. Inlägg med kommersiell reklam tas dock bort.

  - Styrelsen förbereder information till medlemmarna om föreningens regler, t ex att man inte får lägga ris på allmänningarna, stubbar på gemensamma brasan vid vattnet etc.  

  - Blå laget får arrangera nästa års midsommar istället då årets firande blev inställt.


  Bojar

  Under vintern har många bojar flyttat på sig. Vänligen kontrollera att er boj ligger på rätt plats.


  Bokhylla vid Löknäsvallen

  Vid Löknäsvallen finns en "bokhylla", en brun liten bod till vänster om dansbanan. Den är öppen. Där finns brännbollsset, kubb och badminton för alla att låna och leka med vid Löknäsvallen. Nu ska en hylla göras iordning för begagnade böcker. Den som har en bok man läst och inte vill spara, ställer ned boken på hyllan. Den som lånar boken lämnar igen, eller om man tar den, ställer den som tar boken ned en annan bok på hyllan. Vi hoppas det kommer fungera. Frihet under ansvar.

    

  Vi hjälps åt att ösa ur bojekan!
  Nu när det ibland kommer häftiga skyfall behöver bojekan ösas ur. Öskar och hink finns i bojekan. Det är inte enbart en uppgift för styrelsen, bojekan är alla medlemmars ansvar i och med medlemskap i tomtägarföreningen. Så går du förbi Svartviken och ser att den behöver ösas, hjälp den och ös ur, tackar!


  Leksaker för stora och små

  På sandstranden i Svartvikten - vid badbryggan, finns nu en låda med sandleksaker för små "Löknäsare", vidare en liten rutschbana i plast. Varsågod att använd och lägg gärna tillbaka sandleksakerna i lådan efter er.

   

  I bruna boden vid dansbanan står nu leksaker för lite äldre barn, ungdomar och vuxna. För en del av vinsten från midsommar har föreningen köpt in: 1 set badminton, 1 kubbspel, 1 brännbollsset och ett mjuktennisset. Bara att låna och leka på Löknäsvallen. Vänligen lägg tillbaka de lånade sakerna efteråt.

   

  Brevlådorna

  Brevlådorna har nu fått nya namn, där namnlappar var trasiga eller fula. På några lådor saknades namn, du som vet med dig att du har en brevlåda utan namn, kontakta ordförande eller hamnkapten för att få upp namn på lådan.

   

  Följande gäller angående brevlådorna, beslut i föreningens styrelse: Brevlådeställningarna med tillhörande brevlådor tillhör föreningen, står på föreningens mark. Alla tomtägare har en gång varit med och finansierat, precis som bryggan. Brevlådan är inte enskild egendom (enskild tomtägare) utan upplåtes utan kostnad till tomtägare inom området. Föreningen har bestämt att det ska se enhetligt ut och därför alltid vara gröna plastlådor, med eller utan lås. Du som har en låda som går sönder får köpa ny plastlåda i grönt och ta kvitto, så får du utav föreningen för kostnaden. Kontakta isåfall föreningens kassör. Du hittar oss under länken styrelsen.


  Senaste nytt från vägföreningen
  om bredband och beläggninsarbeten s
  e http://loknasvagforening.se/

   


  Vi i styrelsen


  Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse. Här är vi som är valda till den. >>

  Om vårt område


  88 tomtägare på Löknäs bildar föreningen Löknäs tomtägarförening. Vi äger gemensamt mark för omkring 200 000 kvadratmeter i form av allmänningar och strandområde, brygganläggning samt vattenområde i Svartviken. Läs mer här >>