Färskvattenpumpar

Information om färskvattenpumparna


Fyra av föreningens sju färskvattenpumpar/brunnar renoverades omkring 2015. Då det är dyrt att hålla igång alla brunnar och de blir dåliga om de inte används fattades för några år sedan beslut om att renovera fyra av pumparna/brunnarna.


De pumpar som är renoverade och okej för dricksvatten och matlagning är:

  • Pumpen/brunnen vid dansbanan.
  • Pumpen/brunnen vid hörnet Djupmovägen/Svartviksvägen
  • Pumpen/brunnen vid Kerstins väg.
  • Pumpen högst upp på Matslösavägen


Renoveringen som gjordes innebar att en firma tar upp allt, spolar rent i brunnen, tätar betongfundament, byter ut reservdelar på pumpen - även nere i brunnen och målar upp Lejonpumpen i originalfärg.


Hur skiljer jag dessa åt jämfört med övriga, som ej är okej? Jo, de nya och renoverade ser nya ut - de är nymålade. Alla övriga har rött på handtaget, samt skyltar på sig som står "Ej drickbart" på.


Pumpa gärna lite då och då, när ni går förbi de renoverade brunnarna.


Under våren 2021 har föreningen lagat pumpen på Matslösa vägen och tagit vattenprover på samtliga fyra brunnar. Proverna visar att vattnet är tjänligt i alla fyra brunnarna.


Vi vill be alla som använder pumparna att pumpa försiktigt (inte så "häftigt") då brunnarna annars riskerar att gå sönder.