Styrelsedokument

På denna sida, styrelsedokument, hittar du i styrelsen dokument som är bra för dig i ditt arbete som styrelsemedlem. Liksom sidan innehåller bra information för dig som medlem, information om vad styrelsearbetet innehåller och innebär.


Här finns just nu dokumenten:


  • Löknäsåret. En beskrivning av vad som görs månad för månad under ett kalenderår.
  • Befattningsbeskrivningar/arbetsbeskrivningar på de olika posterna inom styrelsen; ordförande, kassör, sekreterare och hamnkapten.


  • Här ligger fakturan för 2022 års avgift 

  • Julbrev från styrelsen i dec 2021