styrelsen


Det är vi som är valda till styrelsen 2023


Bertil Bergqvist, ordförande
Hemgårdsvägen. 3
139 75 Djurhamn
0709- 44 81 45
bertil.swesto@telia.com


Camilla Salomonsson, sekreterare
Vintertullstorget 38
116 43 Stockholm
070-604 90 30
camillasalomonsson@hotmail.com


Maria Gillberg, kassör

Lodbrinken 10
172 37 Sundbyberg
0768-56 25 15
mariagillberg@gmail.com


Stefan Broström, sammankallande hamngruppen/hamnkapten

Regattakajen 12

120 71 Stockholm

0706-62 82 00
stefan.brostom@svbforsaljning.se


Kristina Fredlund

Finnboda parkväg 2

131 73 Nacka

072-564 72 00

kristina.fredlund2@gmail.com


Valberedning
Tomas Hagstedt, sammankallande, 0701-81 01 36, hagstedttomas@gmail.com
Anne Holmqvist, 076-876 87 63, anne.holmqvist59@gmail.com


Revisorer, ordinarie
Jonas Gustavsson 0708-99 55 60, jg@minmail.net

Pernilla Fagerstedt 0735-454524, pernillafagerstedt@gmail.com