styrelsen

Välkommen till Löknäs tomtägarförening!


Det är vi som är valda till styrelsen 2020


Bertil Bergqvist, ordförande
Hemgårdsvägen. 3
139 75 Djurhamn
0709- 44 81 45
bertil.swesto@telia.com


Magnus Århammar, kassör
Fridhemsgatan 46
112 40 Stockholm
0709-35 19 26
magnus@arhammar.nu


Maria Gillberg, sekreterare
Lodbrinken 10
172 37 Sundbyberg
0768-56 25 15
mariagillberg@gmail.com


Roine Blomdahl, hamnkapten
Löknäs 8
139 75 Djurhamn
0709-27 98 18
roineblomdahl@gmail.com


Camilla Salomonsson, suppleant
Katarina Bangata 42
116 39 Stockholm
070-604 90 30
camillasalomonsson@hotmail.comValberedning
Tomas Hagstedt, sammankallande, 0701-81 01 36 hagstedttomas@gmail.com
Anne Holmqvist, anne.holmqvist@stockholm.se


Revisorer, ordinarie
Ewa Bergström 073- 940 57 80 ewabergstrom@hotmail.com
Jonas Gustavsson 0708-99 55 60 jg@minmail.net