Om

Vi sköter området tillsammans

88 tomtägare på Löknäs bildar föreningen Löknäs tomtägarförening. Vi äger gemensamt mark för omkring 200 000 kvadratmeter i form av allmänningar och strandområde samt vattenområde i Svartviken.


Allmänningarna   tillhör föreningen. Träd får inte fällas av enskild tomtägare på allmänningarna, utan att kontakta styrelsen.  De regler som länsstyrelsen och kommunen har  tillämpas givetvis - såsom bestämmelser om strandskydd exempelvis.  Rishögar och dylikt får inte läggas upp på allmänningarna, utan varje tomtägare får ombesörja bortforslning av detta självt.


Brygganläggningen ägs gemensamt av föreningen, liksom dansbanan med tillhörande överbyggnad. Vidare har föreningen hand om brevlådeställningarna samt färskvattenpumparna i området.  Vad gäller regler för bryggan och förtjöjning av båtar, se under länken stadgar och regler. 


Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som väljs på årsmöte.  Kontakt till styrelsen här.


Tillsammans anordnar vi midsommarfirande med mera.


Tomtägarföreningen bildades 1963-talet.


PG till Löknäs tomtägareförening är: 619625-7


 


.