HemVälkommen till Löknäs tomtägarförening!


Allmän information  


Årsmötesprotokollet för 2020 hittar du här.  


Information från styrelsemöten i juni och juli 2020

 

- Vänstra bryggan vid Svartviken har åtgärdats med en temporär lösning. Träkonstruktionen hade rört sig. En permanent åtgärd krävs inom kort, vilket styrelsen förbereder.

- Beslutades att följa upp och se till att provtagning av föreningens brunnar sker med jämna mellanrum.

- Föreningen avvaktar med arrangemang såsom viskvällar eller kräftskiva pga Covid-pandemin.

- Höstens städdag blir den 19 september kl 10. 

- Facebook ska fortsatt ska vara en öppen grupp, dvs. även personer som ej bor på Löknäs får vara med. Inlägg med kommersiell reklam tas dock bort.

- Styrelsen förbereder information till medlemmarna om föreningens regler, t ex att man inte får lägga ris på allmänningarna, stubbar på gemensamma brasan vid vattnet etc.  

- Blå laget får arrangera nästa års midsommar istället då årets firande blev inställt.


Bojar

Under vintern har många bojar flyttat på sig. Vänligen kontrollera att er boj ligger på rätt plats.


Viktig information om dina person- och kontaktuppgifter

För att styrelsen ska kunna kommunicera med dig har vi en lista med kontaktuppgifter till samtliga tomtägare. Den innehåller namn, tomtnummer, hemadress, telefonnummer, e-post samt båtplatsnummer (för dem som har båtplats). Uppgifterna har vi fått från dig, men går även att få tag på via lantmäteriet, hitta.se etc.

Enligt ny lag från 2018 (Dataskyddsförordningen/GDPR) måste samtliga som ingår i kontaktlistan samtycka till detta. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ATT STÅ MED I KONTAKTLISTAN MÅSTE DU MEDDELA STYRELSEN DETTA, VILKET DU LÄTTAST GÖR GENOM ATT MEJLA STYRELSEN: ”Jag förnamn+efternamn+tomtnummer samtycker inte till att ingå i kontaktlistan”.


Information om färskvattenpumparna
Fyra av föreningens sju färskvattenpumpar/brunnar renoverades för några år sedan och bedöms ha tjänligt vatten. (Då det är dyrt att hålla igång alla brunnar och de blir dåliga om de inte används fattades för några år sedan beslut om att renovera fyra av sju brunnar).

De pumpar som är renoverade och okej för dricksvatten och matlagning är:
1. Pumpen/brunnen vid dansbanan.
2. Pumpen/brunnen vid hörnet Djupmovägen/Svartviksvägen.
3. Pumpen/brunnen vid Kerstins väg.
4. Pumpen högst upp på Mastlösavägen

Renoveringen som gjordes innebar att en firma tar upp allt, spolar rent i brunnen, tätar betongfundament, byter ut reservdelar på pumpen - även nere i brunnen och målar upp Lejonpumpen i originalfärg.

Hur skiljer jag dessa åt jämfört med övriga, som ej är okej? Jo, de nya och renoverade ser nya ut - de är nymålade. Alla övriga har rött på handtaget, samt skyltar på sig som står "Ej drickbart" på.

Pumpa gärna lite då och då, när ni går förbi de renoverade brunnarna.


Bokhylla vid Löknäsvallen

Vid Löknäsvallen finns en "bokhylla", en brun liten bod till vänster om dansbanan. Den är öppen. Där finns brännbollsset, kubb och badminton för alla att låna och leka med vid Löknäsvallen. Nu ska en hylla göras iordning för begagnade böcker. Den som har en bok man läst och inte vill spara, ställer ned boken på hyllan. Den som lånar boken lämnar igen, eller om man tar den, ställer den som tar boken ned en annan bok på hyllan. Vi hoppas det kommer fungera. Frihet under ansvar.

  

Vi hjälps åt att ösa ur bojekan!
Nu när det ibland kommer häftiga skyfall behöver bojekan ösas ur. Öskar och hink finns i bojekan. Det är inte enbart en uppgift för styrelsen, bojekan är alla medlemmars ansvar i och med medlemskap i tomtägarföreningen. Så går du förbi Svartviken och ser att den behöver ösas, hjälp den och ös ur, tackar!


Leksaker för stora och små

På sandstranden i Svartvikten - vid badbryggan, finns nu en låda med sandleksaker för små "Löknäsare", vidare en liten rutschbana i plast. Varsågod att använd och lägg gärna tillbaka sandleksakerna i lådan efter er.

 

I bruna boden vid dansbanan står nu leksaker för lite äldre barn, ungdomar och vuxna. För en del av vinsten från midsommar har föreningen köpt in: 1 set badminton, 1 kubbspel, 1 brännbollsset och ett mjuktennisset. Bara att låna och leka på Löknäsvallen. Vänligen lägg tillbaka de lånade sakerna efteråt.

 

Brevlådorna

Brevlådorna har nu fått nya namn, där namnlappar var trasiga eller fula. På några lådor saknades namn, du som vet med dig att du har en brevlåda utan namn, kontakta ordförande eller hamnkapten för att få upp namn på lådan.

 

Följande gäller angående brevlådorna, beslut i föreningens styrelse: Brevlådeställningarna med tillhörande brevlådor tillhör föreningen, står på föreningens mark. Alla tomtägare har en gång varit med och finansierat, precis som bryggan. Brevlådan är inte enskild egendom (enskild tomtägare) utan upplåtes utan kostnad till tomtägare inom området. Föreningen har bestämt att det ska se enhetligt ut och därför alltid vara gröna plastlådor, med eller utan lås. Du som har en låda som går sönder får köpa ny plastlåda i grönt och ta kvitto, så får du utav föreningen för kostnaden. Kontakta isåfall föreningens kassör. Du hittar oss under länken styrelsen.


Senaste nytt från vägföreningen
om bredband och beläggninsarbeten s
e http://loknasvagforening.se/

 

Uppdaterad 25 juli 2020

Vi i styrelsen


Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse. Här är vi som är valda till den. >>

Om vårt område


88 tomtägare på Löknäs bildar föreningen Löknäs tomtägarförening. Vi äger gemensamt mark för omkring 200 000 kvadratmeter i form av allmänningar och strandområde, brygganläggning samt vattenområde i Svartviken. Läs mer här >>